Modlog
TimemodAction
6 miesięcy
mod
Removed p0l-@non1M as a mod to the community Cyberbezpieczeństwo & Globalna Inwigilacja
6 miesięcy
mod
Transferred Cyberbezpieczeństwo & Globalna Inwigilacja to @miklo
6 miesięcy
mod
Appointed @miklo as a mod to the community Cyberbezpieczeństwo & Globalna Inwigilacja
6 miesięcy
mod
Removed @miklo as a mod to the community Cyberbezpieczeństwo & Globalna Inwigilacja
6 miesięcy
mod
Appointed @miklo as a mod to the community Cyberbezpieczeństwo & Globalna Inwigilacja
6 miesięcy
mod
Appointed harc as a mod to the community Cyberbezpieczeństwo & Globalna Inwigilacja
6 miesięcy
mod
Appointed @rysiek as a mod to the community Cyberbezpieczeństwo & Globalna Inwigilacja