Modlog
TimemodAction
rok
admin
Removed Post Super Vilitra Tablet To Treat ED [Add to Card]
rok
admin
Banned @joaosSilva from the community ekonomia, kapitał, gospodarka
2 lata
mod
Removed Post Polak zużywa 110 l wody dziennie, Somalijczyk tylko 30 l. "To za mało, by prawidłowo funkcjonować" reason: zła społeczność