Dyrektorka szkoły podstawowej napisała list do kurii. “Chcemy uniknąć tego, aby lekcje religii były umieszczane w planie lekcji na ostatnich godzinach, gdyż może to spowodować rezygnację rodziców z tych zajęć tuż przed bierzmowaniem” - apelowała. Kogutorium to organizacja non profit zajmująca się wspieraniem edukacji poprzez obserwację oraz społeczny nadzór instytucji oświatowych. Rodzice, nauczyciele i uczniowie zgłaszają się do niej jeśli zauważą nieprawidłowości w funkcjonowaniu danej placówki. Tym razem zgłoszono zastrzeżenia wobec statutu jednej ze szkół podstawowych w Podkowie Leśnej i poproszono o sprawdzenie jego zgodności z prawem. <br> Jeden z członków Kogutorium poinformował nas, że statut pozwalał na niepromowanie ucznia, który drugi raz z rzędu uzyskał ocenę naganną.

To niezgodne z prawem i wymaga poprawy, a na tym nie koniec. Dyrektor miał przyznane uprawienie do wyznaczenia opiekuna samorządu uczniowskiego, choć to samorząd uczniowski samodzielnie ma prawo do wyboru opiekuna na podstawie ustawy

  • wymieniał nasz rozmówca.