Abp J�draszewski wprowadza nowy podatek - dziesi�cin�. Rzecznik t�umaczy si� Pismem �wi�tym
wiadomosci.gazeta.pl
external-link
Ko�ci� jest w z�ej kondycji finansowej - na pocz�tku pandemia COVID-19, teraz wytchnienia nie daje inflacja i kryzys energetyczny. Abp. Marek J�draszewski remedium na problemy znalaz� w Starym Testamencie. Wyda� dekret, w kt�rym nakazuje parafiom oddawa� kurii dziesi�cin� z ich przychod�w od prowadzonej dzia�alno�ci.

Kościół jest w złej kondycji finansowej - na początku pandemia COVID-19, teraz wytchnienia nie daje inflacja i kryzys energetyczny. Abp. Marek Jędraszewski remedium na problemy znalazł w Starym Testamencie. Wydał dekret, w którym nakazuje parafiom oddawać kurii dziesięcinę z ich przychodów od prowadzonej działalności.

@Pajonk
link
fedilink
22M

Nie mój cyrk nie moje mapły. Jak się ich odetnie od budżetu, to nawet niech centrala zabiera 90% kasy parafiom.

To teraz już z górki.

Religia ∘ Antyklerykalizm
!vaticana
  • 0 users online
  • 2 users / day
  • 9 users / week
  • 18 users / month
  • 27 users / 6 months
  • 135 subscribers
  • 549 Posts
  • 333 Comments
  • Modlog