cross-postowane z: https://szmer.info/post/263081

Demokraci ze stanu Alabama chcą wprowadzić przepisy zakazujące pracodawcom wymagania od pracowników wszczepiania sobie microchipu w jakichkolwiek celach. Prawo nie blokuje wykorzystania ich w celach medycznych. Autorzy ustawy nie stwierdzili jeszcze takich przypadków w swoim stanie, ale przeczytali o firmie “oferującej” taką opcję w Wisconsin. Podobne przepisy mają już Nevada i Missouri.