• makeOPM
    link
    fedilink
    15 days ago

    nom, bardzo śliska ta większość. bo wystarczy właśnie, że konserwy z po, 3drogi i konfy będą głosować z pisem