• Jest podwyższona zawiesina w stosunku do kiedyś obowiązujących norm - mówił Ryszard Listwan, zastępca dyrektora Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie.

Listwan wyjaśnił, że w 2021 roku wprowadzono zmianę zasad klasyfikacji czystości wody i parametr jakim jest zawiesina został z niej usunięty.

  • Ten parametr powodowałby, że woda z taką zawiesiną zostałaby zaliczona do trzeciej klasy w pięciostopniowej skali czystości wód - zaznaczył.