2

cross-postowane z: https://szmer.info/post/13712

It’s official: Nadia z naszego kolektywu została uniewinniona za sprawę w Dębicy. Nie podawałyśmy tej informacji, ponieważ wyrok musiał się uprawomocnić.

O co chodził z Dębica gate? Jak podaje nasz prawnik, Artur Kula:

“26 października 2021 roku Sąd Rejonowy w Dębicy uniewinnił Nadię Kłos od zarzucanego jej organizowania i przewodniczenia zgromadzeniu bez wymaganego zawiadomienia. Wbrew twierdzeniom policji oraz burmistrza, jakoby akcja Queer Tour z 20 września 2020 roku w Dębicy była nielegalna, Sąd jasno stwierdził, że w przypadku dokonywania zawiadomienia o zgromadzeniu w trybie uproszczonym wystarczające jest telefoniczne poinformowanie odpowiedniego urzędu. To od osoby dokonującej zawiadomienie należy wybór formy dokonania zgłoszenia. Urząd nie może wymagać wysłania maila, gdy osoba chce skorzystać z drogi telefonicznej. Mając na uwadze ten kontekst, działania policji – która wystąpiła do Sądu z wnioskiem o ukaranie Nadii – należy uznać za akcję represyjną, mającą na celu zniechęcenie Queer Tour oraz innych osób aktywistycznych do podejmowania dalszych akcji i działań.”

Nadię w sprawie reprezentowali Anna Mazurczak i Artur Kula z Knut Mazurczak Adwokaci - dziękujemy bardzo! ❤️

Dobre wiadomości
!dobre

  Społeczność wyłącznie na dobre wiadomości. Miejsce dla osób potrzebujących chwili odpoczynku albo po prostu niedołującej przestrzeni.

  (błagam, niech ktoś przejmie ode mnie moderację, ja tu nie wyrobię / @harc)

  • 0 users online
  • 1 user / day
  • 3 users / week
  • 6 users / month
  • 16 users / 6 months
  • 36 subscribers
  • 89 Posts
  • 11 Comments
  • Modlog