Oryginał tutaj.

Niniejszy artykuł wprowadza pojęcie technologii przyjaznej jako ramę konceptualną dla technologii odpowiednich dla społeczeństw dewzrostowych.

Artykuł inspirowany jest pojęciem convivial tools Ivana Illicha, ale rozpatruje je na nowo w świetle aktualnych praktyk i dyskusji. W poszukiwaniu definicji technologii przyjaznych wykorzystuje jakościowe badania empiryczne przeprowadzone z grupami zorientowanymi na dewzrost, które rozwijają lub adaptują technologie oddolne, takie jak rowery cargo open hardware lub toalety kompostowe w Niemczech. Podstawowe wartości etyczne i kryteria projektowe, którymi kierują się te różne grupy w odniesieniu do technologii, zostały podsumowane w pięciu wymiarach: relacyjność, adaptowalność, dostępność, biointerakcja i stosowność. Wymiary te mogą być skorelowane z czterema etapami cyklu życia technologii: materiału, produkcji, użytkowania i infrastruktury, tworząc Macierz Technologii Przyjaznych (MTP).

MTP jest 20-polowym formularzem do wypełniania. W artykule przedstawiono doświadczenia z tym narzędziem w różnych dziedzinach. MTP sama w sobie jest narzędziem przyjaznym, ponieważ pozwala grupom zorientowanym na dewzrost na samoocenę ich pracy i produktów w sposób jakościowy, kontekstowy i niezależny. Jest to schemat normatywny, który sprzyja dyskusji na temat technologii dewzrostowych w kontekście edukacji politycznej. Jest to też metoda badawcza, która pomaga w zbieraniu danych o podstawowych założeniach etycznych i aspiracjach jednostek i grup zaangażowanych w rozwój technologii.

Petroskowo. Rozkminy niepasujące.
!petroskowo

  Rozkminy wszystkich ośmiu Petrosków, defaultowo nie pasujące do formatu. Wyjątki będą krosspostowane.

  **Ponadto (transplantowane z !mindfuck): ** Rozważania na tematy borderline w sensie moralno-politycznym. W przerwach, dla rozluźnienia, mindfuck wszelaki. Zostaliście ostrzeżeni.

  • 0 users online
  • 1 user / day
  • 1 user / week
  • 1 user / month
  • 1 user / 6 months
  • 16 subscribers
  • 84 Posts
  • 94 Comments
  • Modlog