Teraz gdy na ekranie pojawia się “Wypłata PLN i saldo” jako jedna usługa, po jej wybraniu klient będzie każdorazowo obciążony opłatą w wysokości 5 zł za sprawdzenie salda — pomimo tego, że chciał jedynie wypłacić pieniądze.

Można jednak tego uniknąć. Wystarczy wybrać opcję “Inne usługi” i odnaleźć “Wypłata gotówki w PLN”. Nie ma informacji czy zaktualizowany interfejs zostanie wprowadzony we wszystkich urządzeniach sieci Euronet.