Ksi�dz oskar�any o pedofili� przywr�cony do pracy. B�dzie "opiekunem i doradc� duchowym"
wiadomosci.gazeta.pl
external-link
Diecezja kaliska przywr�ci�a do pracy duchownego, kt�ry by� podejrzany ws. molestowania ministrant�w. Ksi�dz zosta� w�a�nie opiekunem i doradc� duchowym w ruchu �wiat�o-�ycie. Wszystko za spraw� tego, �e prokuratura umorzy�a spraw�. Wed�ug polskiego prawa uleg�a ona przedawnieniu.

Diecezja kaliska przywróciła do pracy duchownego, który był podejrzany ws. molestowania ministrantów. Ksiądz został właśnie opiekunem i doradcą duchowym w ruchu Światło-Życie. Wszystko za sprawą tego, że prokuratura umorzyła sprawę. Według polskiego prawa uległa ona przedawnieniu.

Religia ∘ Antyklerykalizm
!vaticana
  • 0 users online
  • 2 users / day
  • 6 users / week
  • 11 users / month
  • 29 users / 6 months
  • 138 subscribers
  • 621 Posts
  • 351 Comments
  • Modlog