• @overcomandanteM
    link
    13 years ago

    W razie starcia z uzbrojonym oddziałem WOT sypać piachem.