Zima, oprócz niższych temperatur to opady, a przede wszystkim te w formie śniegu. Z punktu widzenia hydrologicznego – cenne jest zjawisko zalegania pokrywy śnieżnej, której obecność chroni przed mrozem uśpione rośliny, ale także reguluje wilgotność w warstwie gleby, a w czasie powolnych roztopów – wodozbiór zebrany w postaci śniegu stopniowo zasila głębsze warstwy ziemi, a także cieki powierzchniowe oraz wpływa na formowanie zasobów wód podziemnych