• 4 Posts
  • 1 Comment
Joined 3d ago
Cake day: May 03, 2021

#

Topniejąca wieczna zmarzlina uwalnia radon i rtęć W całej strefie arktycznej pod ziemią zalegają ogromne pokłady uranu (U). Produktem jego rozpadu jest radon (Rn). W normalnych warunkach ten promieniotwórczy gaz izolują warstwy gleby i śniegu. Spowodowane przez cywilizację przemysłową topnienie wiec…


Moją intencją było stworzyć miejsce skupione na kwestiach klimatycznych, by łatwo było zainteresowanym znaleźć wiadomości w tym temacie. W “środowisku” zginęły by w ogóle tematów zielonych. Uważam więc, że ma to sens. Szkoda, że nie można umieszczać w dwóch społecznościach jednocześnie (chyba?)