1 marca 1921 16,000 osób zgromadziło się w Królewcu, na terenie uwczesnej Rosji i zatwierdziło 15-punktową rezolucję potępiającą nową dyktaturę bolszewików i wzywającą do oddania całej władzy w ręce rad oraz wolności prasy i zgromadzeń dla robotników i chłopów. Anarchistyczną rebelie poparli stacjonujący tam marynarze, mimo tego została jednak krwawo zdławiona przez bolszewików pod dowództwem Trockiego.