Zdaniem naukowców, emisje powstałe przy produkcji żywności, której skutkiem jest największe wydzielanie się metanu (mięso, nabiał, ryż), wystarczą, by podgrzać planetę o 0,7 ° C. Oznacza to, że nawet gdyby zrezygnować w zupełności z paliw kopalnych, globalne ocieplenie i tak przekroczyłoby 1,5° C.