„Światowy kapitał jest wystarczający, aby szybko zredukować emisje gazów cieplarnianych” – podkreślają najważniejsi naukowcy zajmujący się zmianą klimatu. Mimo to coraz szybciej zmierzamy w kierunku granicy, po której przekroczeniu czeka nas świat o wiele gorszy niż ten obecny