cross-postowane z: https://szmer.info/post/43068

…czyli jak tragedia Ukrainy wykorzystywana jest do prowadzenia PiSowskiej polityki historycznej