Dziękujemy wszystkim uczestnikom i uczestniczkom za udział w warsztacie. Wyszły piękne notesy! Warsztat prowadziła Aleks: osoba zawodowo zajmująca się introligatorstwem w drukarni, z którą współpracujemy (m.in. wydrukowała nam książkę “Ziemia, która się nie poddaje i nie rozpacza”).