Bia�oru�. Ruszy� proces rodziny opozycjonist�w. Do wi�zienia mo�e trafi� te� niemowl�
wiadomosci.gazeta.pl
external-link
W Mi�sku rozpocz�� si� proces przeciwko Zmicerowi i Na�cie Daszkiewiczom. Ma��e�stwu grozi 1,5 roku wi�zienia za udzia� w anty�ukaszenkowskich protestach w sierpniu 2020 roku. Miesi�c temu urodzi� si� im syn. Je�li opozycjoni�ci zostan� skazani, niemowl� stanie si� najm�odszym w Bia�orusi wi�niem politycznym.

W Mińsku rozpoczął się proces przeciwko Zmicerowi i Naście Daszkiewiczom. Małżeństwu grozi 1,5 roku więzienia za udział w antyłukaszenkowskich protestach w sierpniu 2020 roku. Miesiąc temu urodził się im syn. Jeśli opozycjoniści zostaną skazani, niemowlę stanie się najmłodszym w Białorusi więźniem politycznym.

wolna Białoruś
!wolna_bialorus
  • 0 users online
  • 1 user / day
  • 1 user / week
  • 3 users / month
  • 8 users / 6 months
  • 53 subscribers
  • 93 Posts
  • 17 Comments
  • Modlog