• 3 Posts
  • 1 Comment
Joined 2M ago
Cake day: Feb 17, 2021

#


To osoby “zarządzające produktem”. Ich rola to dostosowanie produktu do potrzeb klienta, jego zmiana, wycena, wprowadzanie nowych itd.Subscribed