• 1 Post
  • 1 Comment
Joined 10M ago
cake
Cake day: Feb 16, 2021

help-circle
rss

Versailles, dla króla i jego brata i ich najpiękniejszych loków <3


bardzo dobry tekst podsumowujący powiązania między zmianami klimatu a konfliktami, migracją, itd. …