• kwj
    link
    29 months ago

    Super! Zawsze wysyłam po rodzinie, żeby zobaczyli, nawet w ramach ciekawostki, kto ma do nich najbliżej.