• @dj1936
    link
    38 months ago

    Zawiniła władza, która deprawuje każdego bardziej niż pieniądze.