• @dj1936
    link
    62 months ago

    I niech ktoś powie, że Polska nie jest kolonią USA. Hehe.

    °niedawno prezydent USA podpisał ustawę korzystna dla bogaczy z samolotami.