• @dj1936
    link
    12 months ago

    No nie tak do końca znosi, ale to chyba krok w dobra stronę.