• harcM
   link
   1
   edit-2
   1 year ago

   Ekhm, chyba wyraźnie zaznaczam, że je widzę i nie stawiam ich na równi, raczej przeciwstawiam. To nie dualizm gdzie istnieje jedno albo drugie, chciałbym nas tu postrzegać jako 3 stronę. Ale widzę też różnice pomiędzy okrutną, antyludzką ideologią która zabija miliony, a potencjalnie setki milionów i długofalowo dąży do zagłady a przystrojoną w pastelowe i tęczowe kolory ideologią która serwując nam środki znieczulające prze w kierunku tego samego tylko przyjemniejszego zniszczenia całości życia na ziemi w jego obecnej formie. Sortowanie śmieci i elektryczne samochody nie powstrzymają katastrofalnej zmiany klimatu, jeżeli damy się tej propagandzie to z mojej perspektywy jesteśmy współodpowiedzialni za rozwijającą się katastrofę. Żeby nie było wątpliwości jednocześnie postrzegam UE za jeden z bardziej realnych instrumentów zmiany jaki posiadamy. To nie znaczy. że muszę bezkrytycznie przyjmować cokolwiek co przychodzi z tego kierunku, albo, że ta krytyka stawia mnie po stronie prawicowych kultów śmierci.

  • @lysyOP
   link
   11 year ago

   Ten artykuł przeczy temu, co piszesz. Ta jawnie szkodliwa szczujnia jest jedyną, która napisałą o jawnie szkodliwym podejściu warszawskich władz w konkretnym temacie. Więc realizuje jakieś pożyteczne rzeczy.