cross-posted from: https://szmer.info/post/1095272

Zawartość materiału genetycznego wirusa osiąga gwałtowny wzrost w II połowie września 2023 r., szczególnie w przypadku próbek pochodzących z Zakładu Południe, a na przełomie września i października br. osiąga wartość zbliżoną zeru we wszystkich lokalizacjach punktów poboru próbek.

🎉