RU 🎥 ПразКіно - кинопоказы, на которых мы с вами будем рассуждать на острые, актуальные темы. Специально подбираем фильмы, которые не морализуют, а создают комфортную почву для дискуссии.

💥 «Не разделяйтесь» - документалка о протестах в Гонконге в 2019-2020 против угнетения Китая. Более 10 000 задержанных по уголовным делам и более тысячи политзаключенных, стычки протестующих с полицией, поджог зданий, но и мирные меры. На дискуссии порассуждаем, насколько все это напоминает нам протесты 2020 года в Беларуси. Что выбрать: мирные меры или отвечать на насилие насилием? Обсудим в воскресенье!

❓Кто мы? Команда анархистов и тех, кто разделяет ценности этого движения. ВХОД СВОБОДНЫЙ Адрес: ADA Puławska. Puławska, 37 Дата и время: 28 августа (воскресенье), 18:00 Язык: субтитры на русском. Дискуссия на беларусском/русском. Анонимность: просим не фотографировать Контакт: @PrazKino - в нашем тг-чате вы можете задавать вопросы, делиться мнениями, общаться с организаторами и участниками Употребление алкоголя и наркотиков запрещено

PL 🎥PrazKino - to pokazy filmowe, na których będziemy dyskutować na ostre, aktualne tematy. Specjalnie wybieramy filmy, które nie moralizują, ale tworzą wygodną przestrzeń do dyskusji.

💥 “Nie rozdzielajcie się” - dokument o protestach w Hongkongu w latach 2019-2020 przeciwko uciskowi Chin. Ponad 10 000 zatrzymanych w sprawach karnych i ponad tysiąc więźniów politycznych, potyczki protestujących z policją, podpalenie budynków, ale także środki pokojowe.

Podczas dyskusji zastanowimy się, jak bardzo przypomina nam to protesty 2020 roku na Białorusi. Co wybrać: działania pokojowe czy reagowanie na przemoc przemocą? Porozmawiamy w niedzielę!

❓Kim jesteśmy? Zespołem anarchistów i tych, którzy podzielają wartości tego ruchu. Zapraszamy!

Wstęp wolny Adres: ADA Puławska. Puławska, 37 Data i czas: 28 sierpnia (niedziela), 18:00 Język: napisy w języku rosyjskim. Dyskusja odbędzie się w języku białoruskim/rosyjskim. Anonimowość: prosimy nie robić zdjęć Kontakt: @PrazKino - na naszym czacie TG można zadawać pytania, dzielić się opiniami, komunikować z organizatorami i uczestnikami. Używanie alkoholu I narkotyków wzbronione

radar wydarzeń
!radar

  miejsce, żeby wrzucać informacje o wydarzeniach.

  a najlepiej jakby były to linki nie do fejsa, tylko na radar, czyli wolnościowy serwis z wydarzeniami - https://radar.squat.net/pl

  • 0 users online
  • 2 users / day
  • 4 users / week
  • 8 users / month
  • 28 users / 6 months
  • 158 subscribers
  • 323 Posts
  • 182 Comments
  • Modlog