radar wydarzeń
!radar
help-circle
rss

cross-postowane z: https://szmer.info/post/255095 > cross-postowane z: https://szmer.info/post/255094 > > > Współtwórz z nami ruch lewicowo-feministyczny! Dołącz do Porozumienia Feministycznego 8 Marca > > > > Wiele z Was wie, czym są Manify – feministyczne demonstracje organizowane w całej Polsce w okolicach 8 marca. Nieco mniej osób wie pewnie, że warszawską Manifę organizuje Porozumienie Feministyczne 8 Marca – PF8M (do 2022 Porozumienie Kobiet 8 Marca). Niniejszym zachęcamy Was mocno – dołączcie do Porozumienia! > > > > Porozumienie jest feministyczne, lewicowe, queerowe, równościowe, ważna jest perspektywa antykapitalistyczna, prawa zwierząt, kwestie klimatyczne. Jest intersekcjonalne – tworzące je osoby wspólnie decydują, czym się zajmą. > > > > Co robi Porozumienie Feministyczne 8 Marca? > > > > - odzyskuje przestrzeń publiczną – organizuje Manify, demonstracje, gry miejskie, happeningi, > > - organizuje imprezy, > > - wydaje coroczną gazetę, > > - współorganizuje wydarzenia innych grup, > > - na różne sposoby wspiera polski i zagraniczny ruch feministyczny. > > > > Porozumienie robi wszystko to, co wymyślą osoby je tworzące. Gdy dołączycie – to Wy będziecie o tym współdecydować:) > > > > **Potrzebujemy Was – ruch feministyczny w Polsce jest osłabiony, wiele osób się wypaliło, w tym część naszej grupy. Jeśli czujesz w sobie energię do walki feministycznej – dołącz do nas!** > > > > *Zapraszamy na spotkanie otwarte > > Kiedy: 11 lutego 2023 – sobota, godz. 16.00 > > Gdzie: Miejsce roześlemy po zapisaniu się [poprzez formularz [kliknij] ](https://form.jotform.com/230137001483039) lub mailem porozumieniekobiet8iii@gmail.com*

Start : 19:00 Gestas / Stromy Blast / Ekstrement / Downfall of Gods Ani do tańca ani do różańca ↙️↙️↙️

>Z radością ogłaszamy, że następny Bałkański Anarchistyczny Bookfair (BAB) odbędzie się w dniach 7-9 lipca 2023 roku w Lublanie, w Słowenii. Decyzję tę podjęło zgromadzenie ogólne ostatniej edycji BAB, które zebrało się pomiędzy 24 a 26 czerwca 2022 roku w Kluż, w Rumunii (pełne oświadczenie zgromadzenia można przeczytać tutaj). > >Będzie to 15 edycja BAB, ale wyznaczy ona również 20 lat od jego zapoczątkowania. Pierwszy BAB odbył się w Lublanie w 2003 roku, a potem zwiedził całe Bałkany (był w Chorwacji, Serbii, Bułgarii, Bośni i Hercegowinie, Macedonii, Grecji i w Rumunii). Teraz znów wraca do naszego miasta po tym, jak ostatnio gościliśmy go w 2013 roku.(...)


 • WFA
 • 22 dni
cross-posted from: https://szmer.info/post/238756 > cross-posted from: https://szmer.info/post/238755 > > > Po raz kolejny mamy do czynienia z przypadkiem kradzieży pensji w Żabce. Protestujemy w niedzielę 15 stycznia o godz. 14:00 pod Żabką na ul. Majdańskiej 7 w Warszawie. > > > > Jeden z pracowników Żabki (będący osobą nieletnią): > > > > - był zatrudniony bez umowy > > - otrzymał mniej niż minimalną pensję > > - został obciążony fikcyjną „karą” i okradziony z ostatniej wypłaty > > - pracował w nocy i w niedziele bez podwyższonej stawki > > - pracował w niedziele zamiast właściciela sklepu > > - został zwolniony za skorzystanie z urlopu na żądanie > > > > oraz > > > > - pracował bez nadzoru osoby dorosłej > > - sprzedawał alkohol i papierosy(!) - co jest zabronione w przypadku nieletnich pracowników. > > > > Wszystko to oczywiście jest niezgodne z prawem. Oprócz łamania praw pracowniczych i zasad zatrudniania młodocianych pracowników, doszło prawdopodobnie do przestępstwa podatkowego. > > > > Ajentem sklepu Żabka przy ul. Majdańskiej 7 w Warszawie jest Monika K., która jest powiązana rodzinnie i przez konkubenta z innymi sklepami Żabki w Warszawie i faktycznie zarządzała pracą poszkodowanego w innej lokalizacji. Ponieważ działalność tego sklepu już się zakończyła i ajentka jest faktycznie opowiedzialna za zainstniałą sytuację, będziemy protestować pod sklepem Żabki na ul. Majdańskiej 7, aby domagać się wypłaty dla okradzionego z pensji pracownika. > > > > DOŚĆ ŁAMANIA PRAW PRACOWNICZYCH! > > DOŚĆ WYZYSKU! > > > > ŻABKA - ZAPŁAĆ TO CO SIĘ NALEŻY!


6 edycja 161 Fest
cross-postowane z: https://szmer.info/post/237300

 • WFA
 • 24 dni
cross-posted from: https://szmer.info/post/237103 > Jutro, o 8:45, przyjdź pod sąd, dla Justyny! > > #NigdyNieBedzieszSzlaSama #JakJustyna #AborcjaBezGranic #AborcjaJestOk
2

>Warsaw Independent Bookfair is an annual bookfair / zine fest organized in September in Warsaw, Poland, accompanied by events including discussions, lectures, workshops, and concerts, with focus on grassroots initiatives, DIY ethics and the experience exchange.


(Deutsch unten / Polskie tłumaczenie poniżej) Call for pills! Soli event for grassroots feminist organizing for reproductive rights in poland – Discussion, polish snacks and more. You can support us directly by bringing “the day after” pills! 07.I.2023 Solicafé Schlürf (Regenbogenfabrik) 17:00 Food, Glühwein, polish Schnaps, cocktails 18:00 Discussion on grassroot feminist organising for reproductive rights in poland. 20:00 DJane(s) The Polish government consistently tries to limit reproductive rights by making access to abortion and contraceptives difficult. In response, grassroots feminist initiatives provide basic medical services to fight this christian fundamentalist push. Currently, we need to replenish our stocks of the day-after contraception pills, so we invite you to an info event about the “Day After” (“Dzień Po”) collective. There will be a short presentation and discussion about grassroots pro-choice organizing in poland and the idea of “demedicalisation” basic medical aid. There will be polish food, soli cocktails, polish schnaps and music to dance to. We strongly encourage you to donate contraceptive pills based on ullipristal acetate (ellaOne or generics), or donate money. Please don't bring pills based on levonorgestrel - we rarely need them and anyway levo is a scam (we can elaborate on that during discussion!). Get some EllaOne pills and come over! In 2017, the polish right-wing government established a law to make the day-after contraceptive pill a prescription drug. This happened after a short three-year period during which one could access emergency contraception over the counter - according to EU recommendations, and shortly before a near total ban on abortion. In response, we started the “Dzień Po” („the day after”) collective to provide direct access to emergency contraception that for many people in poland - especially young and those living in smaller cities - has become unavailable due to conservative and misogynistic politics. As a collective we are also a part of pro-abortion movement and we wish to change the societal approach to what is commonly accepted and what is stigmatized: what is legal, regulated or criminalized. We work in the paradigm of demedicalization and intersectionality. The current political situation in poland shows how crucial a grassroots solidarity movement is for providing access to basic medical services. Come and hear more about our actions and participate in a discussion on approaches to demedicalized help. You can also bring gifts - emergency contraception with ullipristal acetate or generous donations that we’ll exchange for pills. For more information contact us at dzienpo@riseup.net. Discussion will he held in english. German translation possible. Note: we try to base our work on contreaception based on ulipristal acetate (ellaOne or others), because other contraceptive pills (PiDaNa, Levonoraristo, Unofem, Hexal, Postinor, Levonorgestrel Stada, Stada) need to be taken much quicker, and it is much more difficult to get them delivered on time. Saturday, 07. 01.2023, 17:00 Solicafé Schlürf, Regenbogenfabrik Lausitzer Str. 22, 10999 Berlin -------------------------------------------------------------- DE: Call for Pills! Soli-Veranstaltung für ein feministisches Kollektiv, das für reproduktive Rechte in Polen kämpft - mit Diskussion, polnischen Snacks und mehr. Du kannst uns direkt unterstützen, wenn du das Verhütungsmittel "die Pille danach" mitbringst! 07.I.2023, Solicafé Schlürf (Regenbogenfabrik) 17:00 Küfa, Glühwein, polnischer Schnaps, Cocktails 18:00 Diskussion zum Thema feministische Basisorganisationen und Kampf um die reproduktiven Rechte in polen 20:00 Djane(s)! Die polnische Regierung versucht ständig, die reproduktiven Rechte einzuschränken, indem sie den Zugang zu Abtreibung und Verhütungsmitteln erschwert. Als Antwort darauf bieten feministische Basisinitiativen grundlegende medizinische Dienste an, um diesen christlich-fundamentalistischen Vorstoß zu bekämpfen. Da wir derzeit unsere Vorräte an Pillen "für den Tag danach" auffüllen müssen, laden wir zu einer Soliveranstaltung über das "Tag Danach"-Kollektiv ("Dzień Po") ein. Es wird eine kurze Präsentation und Diskussion über die Pro-Choice-Basisorganisation in Polen und die Idee der "Entmedikalisierung" der medizinischen Grundversorgung geben. Wir werden polnische Snacks, polnischer Schnaps, Soli-Cocktails und Musik zum tanzen für euch haben. Als Soli-Spende bitten wir darum, Verhütungspillen auf der Basis von Ullipristalacetat (ellaOne oder Generika) zu spenden - oder Geld. Bitte bringt keine Pillen auf Levonorgestrel-Basis mit - wir brauchen sie selten und außerdem ist Levo ein Betrug (wir können das gern in der Diskussion erläutern). Also, besorgt euch ein paar EllaOne-Pillen und kommt vorbei! 2017 erließ die rechtsgerichtete polnische Regierung ein Gesetz, mit dem die "Pille danach" rezeptpflichtig wurde. Dies geschah nach einem kurzen Zeitraum von drei Jahren, in dem diese Pillen gemäß den EU-Empfehlungen rezeptfrei waren, und kurz vor dem fast vollständigen Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen. Als Reaktion darauf gründeten wir das Kollektiv "Dzień Po" ("der Tag danach"), um einen direkten Zugang zu Notfallverhütungsmitteln zu ermöglichen, die für viele Menschen in Polen - vor allem junge und in kleineren Städten lebende Menschen - aufgrund der konservativen und frauenfeindlichen Politik nicht mehr verfügbar sind. Als Kollektiv sind wir auch Teil der Abtreibungs-Bewegung und möchten den gesellschaftlichen Umgang mit dem, was allgemein akzeptiert und was stigmatisiert wird, verändern: was legal, geregelt oder kriminalisiert ist. Wir arbeiten nach den Paradigmen der Entmedikalisierung und Intersektionalität. Die aktuelle politische Situation in Polen zeigt, wie wichtig eine Solidaritätsbewegung ist, um den Zugang zu medizinischer Grundversorgung zu gewährleisten. Kommt vorbei und erfahrt mehr über unsere Aktionen und nehmt an der Diskussion über Ansätze zur entmedikalisierten Hilfe teil. Ihr könnt auch Geschenke mitbringen - Notfallverhütung mit Ulipristalacetat oder großzügige Spenden, die wir gegen Pillen eintauschen werden. Für mehr informationen schreib uns ein email : dzienpo@riseup.net Das Treffen findet auf englisch statt. Deutsche Übersetzung möglich. Hinweis: Wir versuchen, unsere Arbeit auf Verhütungsmittel auf der Basis von Ulipristalacetat (ellaOne oder andere) zu basieren, da andere Verhütungspillen (PiDaNa, Levonoraristo, Unofem, Hexal, Postinor, Levonorgestrel Stada, Stada) viel schneller eingenommen werden müssen und damit ist es viel schwieriger, sie rechtzeitig geliefert zu bekommen. Samstag, 07.01.2023, 17:00 Schlürf, Regenbogenfabrik Lausitzer Str. 22, 10999 Berlin -------------------------------------------------------------- PL: Wezwanie do wspracia - wpadnij z Elką! Solidarnościowe wydarzenie dla oddolnych grup feministycznych walczących o prawa reprodukcyjne w polsce - dyskusja, polskie przysmaki i więcej. Wesprzyj nas bezpośrednio przynosząc ze sobą tabletkę/i dzień po. 07.I.2023, kawiarnia Schlürf (Regenbogenfabrik) 17:00 Jedzeni, grzanie wino, drinki, koktajle 18:00 Dyskuja o pro aborcyjnym oddolnym ruchu feministycznym w polsce 20:00 Djki(s)! Polski rząd konsekwentnie stara się ograczniczać prawa reprodukcyjne utrudniając dostęp do aborcji i antykoncepcji. W odpowiedzi na taką politykę, niezależne feministyczne inicjatywy stają się dostawczyniami podstawowych usług medycznych. Jako jedna z takich grup musimy obecnie odświeżyć nasze zapasy antykoncepcji awaryjnej, którą udostępniamy w ramach walki z katolicko-fundamentalistyczną opresją. Zapraszamy was na wydarzenie w ramach którego będziecie moglx dowiedzieć się więcej o działaniach naszej grupy - kolektywu Dzień Po. Opowiemy wam o obecnych zmaganiach (i sukcesach!) ruchu pro-chocie w polsce oraz o idei demedykalizacji podstawowych usług medycznych, czyli nurcie w którym działamy. Będzie polski poczęstunek, solidarnościowy drink bar i muzyczka. Silnie zachęcamy was do przyjścia i wsparcia nas tabletkami antykoncepcji awaryjnej na bazie octanu uliprystalu (tj. EllaOne lub jej odpowiedniki) albo gotówką. Prosimy, nie przynoście tabletek na baie levonorgestrelu - ze względu na krótszy czas działania bardzo rzadko je potrzebujemy. Zabierz ze sobą Elkę i wpadnij! W 2017 roku polski prawicowy rząd wprowadził nowe prawo które ustanowiło antykoncepcję awaryjną lekiem dostępnym wyłącznie na receptę. Stało się to po krótkim, zaledwie trzyletnim okresie, kiedy antykoncepcja awaryjna była dostępna bez recepty - zgodnie z rekomendacjami UE - oraz wkrótce przed wprowadzeniem praktycznie całkowitego zakazu aborcji. W odpowiedzi na tę konserwatywną i mizoginistyczną politykę zaczęłyśmy działać jako kolektyw Dzień Po, w ramach którego ułatwiamy dostęp do tej antykoncepcji, zwłaszcza tym, którzy są z tego dostepu niemal całkowicie wykluczeni - najczęściej osobom młodym oraz mieszkającym w małych miastach. Jako kolektyw jesteśmy również częścią szerszego ruchu skupionego wokół dostepu do aborcji i innych praw reprodukcyjnych, a w naszym działaniu staramy się zmianiać społeczne postrzeganie tego, co obarczone jest stygmą, a co nie: co jest legalne, a co pozostaje poza ramami legalności i w efekcie dopuszczalności.Działąmy w paradygmacie demedykalizacji i instersekcjonalizmu. Obecna sytuacja polityczna w polsce udowadnia, jak istotne jest działanie niezależnych grup w istenieniu jakiegokolwiek dostępu do podstawowych usług medycznych. Przyjdź i dowiedz się więcej o naszych działaniach lub pogadaj z nami o demedykalizacji. Zachęcamy do przynoszenia podarunków - antykoncjepcji awaryjnej na bazie octanu uliprystalu albo gotówki, którą wymienimy w aptece na te właśnie tabletki. Sobota, 07.01.2023, 17:00 Schlürf, Regenbogenfabrik Lausitzer Str. 22, 10999 Berlin

Macie już kalendarze na przyszły rok? Jeśli tak - zapiszcie sobie wyraźnie, że od 8 do 11 czerwca* odbywa się kolejna edycja kongresu anarchistycznego Kongresono. W tym roku widzimy się w Warszawie, dzięki uprzejmości ADA Puławska. Więcej informacji o imprezie pojawi się już niedługo. Do zobaczenia na miejscu! _____ *) Długi weekend towarzyszący znanemu świętu kościelnemu ;)
11

2

Targi artystyczne w Postoju, OCSK Postój @ 2022-12-17 13:00:00 | radar.squat.net WROCŁAW
Nowa, anarchistyczna miejscóweczka na mapie Wrocławia<3 "Zapraszamy na artystyczne targi gdzie będzie można zakupić wytwory lokalnych artystek i osób tworzących wszelakie cuda. By odpocząć od kapitalistycznego gwaru i z kubkiem gorącej herbaty i ciastem przejść się po stoiskach, wymienić uśmiechy, kupić koszulkę z ręcznie odbitym linorytem, a może torbę, która została uszyta od podstaw- nie wspierając przy tym degradujących środowisko marek odzieżowych. targi rozpoczynamy o godzinie 13 a zakończą się o godzinie 19 Na miejscu będzie kawa, herbata oraz ciepły posiłek do zakupienia na barze. WSTĘP WOLNY Do zobaczenia!"

W tym tygodniu miasto wypowiedziało umowę Nowej Prochowni. Jednak co dalej? Nowy konkurs? Czy może jednak powróci do nas nasza Prochownia? Niestety wszystko wskazuje na to że miasto planuje przeprowadzić nowy konkurs. Mamy względem tego pewne, uzasadnione, obawy. Pokażmy Zarządowi Zieleni na czym nam, mieszkańcom, najbardziej zależy. Wspólnie zaplanujmy działania prowadzące do odzyskania naszej Prochowni. Sobota, 10 grudnia 2022 13:00
2
Co dalej z Prochownią?

cross-postowane z: https://szmer.info/post/209181 > 9 grudnia od 16:00 do 03:00 na www.radiokapital.pl odbędzie się specjalna transmisja **Easterndaze**. Radia społecznościowe z Kijowa, Warszawy, Budapesztu, Mińska, Tbilisi, Berlina i państw bałtyckich przygotowały wspólny muzyczno-aktywistyczno-polityczny program i strasznie się jaram tym projektem :) > > Wkład Radia Kapitał to 1,5-godzinne słuchowisko o głosie jako narzędziu buntu, oporu, nadziei i pamięci, przeplatane muzyką z Ukrainy, Polski, Iranu i Armenii. > Które swoją drogą super byłoby jeszcze gdzieś publicznie zaprezentować, bo jest to sztos :) > Emisja 23:45 - 1:15. > > Wszystkie audycje znajdą się później na stronie Radia Kapitał, ale gdyby ktoś miał ochotę na alternatywny piąteczek z DIY radiem, polecam słuchanie na żywo :)

Będziemy znowu protestować pod księgarnią przy ul. Targowej 66 w sobotę, 3 grudnia o godz. 17:00. Firma Księgarska Jarosław Granos to kolejny przykład złodziejskich praktyk, które nie powinny mieć w ogóle miejsca. Już w grudniu 2020 r. pisaliśmy o nielegalnych praktykach w firmie, która ma księgarnie na ul. Targowej 66, w podziemiach pod Rondem Waszyngtona, w podziemiach przy ul. Ząbkowskiej, na Wiatracznej oraz prowadzi sprzedaż internetową. Firma ta zazwyczaj zatrudnia ludzi na czarno, nie ewidencjonuje czasu pracy, oraz oszukuje pracowników na różne sposoby. Dowiedzieliśmy się też o warunkach pracy na umowie zlecenie u tego pracodawcy i odkryliśmy wiele nielegalnych praktyk i kolejne przypadki oszustw. Nie możemy tolerować więcej takich złodziejskich praktyk. Rządowe instytucje zamykają oczy i tylko udają, razem z rządem, że chcą walczyć ze śmieciowym zatrudnieniem, ale my nie musimy się na to godzić. Jeśli firma nie będzie nawet płacić pracownikom minimalnej pensji, nie ma prawa dalej istnieć i dalej oszukiwać!
5

 • make
 • 2 miesiące
cross-postowane z: https://szmer.info/post/205159 > Aktywiści w Neapolu przeprowadzili akcję przy stanowisku odprawy tureckich linii lotniczych na międzynarodowym lotnisku w Neapolu. > > Podobnie jak w wielu innych częściach Włoch i Europy, aktywiści potępili bombardowania przeprowadzane przez Turcję przeciwko północnej i wschodniej Syrii (Rożawie) od 19 listopada pośród milczenia społeczności międzynarodowej. > > Aktywiści powiedzieli: „Te same rządy i media, które wychwalały powszechny opór kurdyjskich kobiet wobec patriarchalnego faszyzmu Państwa Islamskiego, teraz milczą w obliczu ataków faszystowskiego reżimu Erdogana, drugiej armii NATO. > > Milczą ze względu na ogromne interesy związane z handlem bronią, gazem i segregacją uchodźców w Turcji. Wszystkie powody, dla których nawet autorytarny i brutalny reżim stał się „przyjazny” i akceptowalny. > > Aktywiści przypomnieli także studentkę (która studiowała w Neapolu), która została aresztowana w Stambule w ubiegły piątek tylko za udział w kobiecej demonstracji 25 listopada i która nadal jest przetrzymywana w ośrodku dla cudzoziemców w Stambule”. > > 9 grudnia w Neapolu odbędzie się demonstracja miejska, która rozpocznie się o godzinie 17:00 z metra Toledo. > > Tymczasem Antifa Jaworzno, Antyfaszystowski Kraków i Kurdystan.info zapraszają do udziału w demonstracji prokurdyjskiej w Krakowie 6 grudnia o godzinie 19:00 na ulicy Stolarskiej 9! > > Wzywamy do okazania solidarności z Rożawą. > > > ![](https://szmer.info/pictrs/image/35efd3d5-7ea9-4e64-b24e-22e16f4a2227.jpeg)

6 grudnia o godzinie 19:00 zapraszamy Was na ulicę Stolarską 9 w Krakowie . Erdogan i tureccy faszyści szykują się do ataku na Rożawę - syryjski region Kurdystanu. Już zapowiedzieli, że "operacja lądowa" czyli de facto inwazja jest tylko kwestią czasu. Cały czas trwają ataki z powietrza i ostrzeliwanie kurdyjskich miast. Rożawa to wieloetniczy, autonomiczny region, wyzwolony spod jarzma państwa islamskiego (ISIS) przez SDF (Syrian Democratic Forces - Syryjskie Siły Demokratyczne). Jest to unikatowy, nie tylko na bliskim wschodzie, ale też na świecie, model zdecentralizowanej autonomii, demokratycznego konfederalizmu, w każdym aspekcie egalitarny i wolnościowy. Teraz ten unikatowy eksperyment społeczny jakim jest Rożawa jest zagrożony. Dlatego wszyscy musimy głośno krzyczeć w jego obronie. Nie będziemy milczeć, nie przejdziemy obok tego obojętnie. Niech Erdogan wie, że patrzymy mu na ręce! Niech wie, że Kurdowie mają tu wielu przyjaciół! Niespokojnie jest także w irańskim Kurdystanie. Irańska Gwardia Rewolucyjna zwiększyła liczebność swoich jednostek w regionach kraju zamieszkanych przez mniejszość kurdyjską, aby tłumić trwające od połowy września masowe protesty antyrządowe, szczególnie gwałtowne na tych terenach. Protesty trwają nieprzerwanie od momentu zamordowania przez irańską "policję moralności" 22-letniej Iranki kurdyjskiego pochodzenia. Nazywała się Masha Amini. Powiedz jej imię. Dziś zna je cały świat. To policyjne morderstwo wywołało w całym Iranie burze, której religijnym fanatykom nie udaje się zatrzymać. Kobiety w całym Iranie - nie tylko w irańskim Kurdystanie - zaczęły masowo palić hidżaby, symbol ucisku w kraju ajatollahów, i obcinać włosy. Jin, Jîyan, Azadî ! ✊ Biji Rojava! ✌️

radar wydarzeń
!radar

  miejsce, żeby wrzucać informacje o wydarzeniach.

  a najlepiej jakby były to linki nie do fejsa, tylko na radar, czyli wolnościowy serwis z wydarzeniami - https://radar.squat.net/pl

  • 0 users online
  • 2 users / day
  • 2 users / week
  • 7 users / month
  • 28 users / 6 months
  • 148 subscribers
  • 278 Posts
  • 145 Comments
  • Modlog