List dyrekcji do kurii uderza w niewierz�ce dzieci. Wysz�o na jaw, o co proszono
www.edziecko.pl
external-link
Dyrektorka szko�y podstawowej napisa�a list do kurii. 'Chcemy unikn�� tego, aby lekcje religii by�y umieszczane w planie lekcji na ostatnich godzinach, gdy� mo�e to spowodowa� rezygnacj� rodzic�w z tych zaj�� tu� przed bierzmowaniem' - apelowa�a.

Dyrektorka szkoły podstawowej napisała list do kurii. “Chcemy uniknąć tego, aby lekcje religii były umieszczane w planie lekcji na ostatnich godzinach, gdyż może to spowodować rezygnację rodziców z tych zajęć tuż przed bierzmowaniem” - apelowała. Kogutorium to organizacja non profit zajmująca się wspieraniem edukacji poprzez obserwację oraz społeczny nadzór instytucji oświatowych. Rodzice, nauczyciele i uczniowie zgłaszają się do niej jeśli zauważą nieprawidłowości w funkcjonowaniu danej placówki. Tym razem zgłoszono zastrzeżenia wobec statutu jednej ze szkół podstawowych w Podkowie Leśnej i poproszono o sprawdzenie jego zgodności z prawem. <br> Jeden z członków Kogutorium poinformował nas, że statut pozwalał na niepromowanie ucznia, który drugi raz z rzędu uzyskał ocenę naganną.

To niezgodne z prawem i wymaga poprawy, a na tym nie koniec. Dyrektor miał przyznane uprawienie do wyznaczenia opiekuna samorządu uczniowskiego, choć to samorząd uczniowski samodzielnie ma prawo do wyboru opiekuna na podstawie ustawy

  • wymieniał nasz rozmówca.

wiedza wolna od szurii

  • 0 users online
  • 1 user / day
  • 5 users / week
  • 5 users / month
  • 9 users / 6 months
  • 17 subscribers
  • 63 Posts
  • 29 Comments
  • Modlog