cross-postowane z: https://szmer.info/post/132196

“Od pierwszych dni wojny widzieliśmy ślady twoich kroków…”

Nasz dowódca, przyjaciel i towarzysz, starszy porucznik Jurij “Yanov” Samoilenko został męczennikiem w walkach o region Kharkova. Był silną i szlachetną osobą, zdolną połączyć idealizm, poświęcenie, mądrość i odwagę. Jednocześnie był w stanie być liderem, organizatorem i frontowym dowódcą.

Jurij był starym uczestnikiem ruchu antyfaszystowskiego. Był jednym z niewielu ze strategiczną wizją tego, gdzie powinniśmy iść.

Do swojej ostatniej walki ruszył w pierwszym szeregu.

Zawsze będziemy cię pamiętać! A pamięć o tobie będzie pchać nas naprzód w dalszej walce.

Komitet Oporu to jednostka składająca się z anty-autorytarych bojowników (w tym antyfaszystów i anarchistów), głównie z Ukrainy, ale też Białorusi (chociaż wielu z Białorusinów niedawno przeszło do [białoruskiego] regimentu Kastusa Kalinowskiego.