cross-postowane z: https://szmer.info/post/145975

Internetowe badanie na młodych dorosłych z Australii, trochę clickbait, bo to i tak znacznie lepiej niż starsze pokolenia, ale jednak;

Osoby uczestniczące zapytano o główne przyczyny zmiany klimatu. Znakomita większość, 85 procent, wskazało węgiel, paliwa kopalne i inne niezrównoważone formy energii jako główny problem. Następne w kolejności były wylesianie i utrata bioróżnorodności (59%), plastik, zaśmiecanie i marnowanie pożywienia (58%) konsumpcja i wybory stylu życia takie jak dobra i usługi (55%), transport (54%) i wielki przemysł (53%) oraz globalny wzrost populacji (45%).

Mimo, że blisko dwie trzecie wskazały wylesianie jako główny czynnik zmiany klimatu, tylko jedna trzecia (38%) wierzyła, że hodowla i agrokultura (w tym konsumpcja mięsa i niezrównoważone praktyki chowu zwierząt) to główny czynnik.

ONZ szacuje, że produkcja rolna globalnie jest odpowiedzialna za niemalże 90% wylesiania. Inne źródła szacują, że 3/4 wylesiania powodowane jest przez rolnictwo, z większością produkcji skupionej na wołowinie, oleju palmowym, soi* i przemyśle drzewnym.

*absolutna większość soi wykorzystywana jest na paszę dla zwierząt