cross-postowane z: https://szmer.info/post/209797

Urodzona w 1881 regionie Osaka. Zamordowana przez państwo w roku 1911 wraz z innymi 11 osobami pod zarzutem „zdrady stanu”