Wyniki badań przeprowadzonych w Kościele ewangelickim w Niemczech wywołały ogromne oburzenie. Okazało się, że liczba ofiar przemocy seksualnej oraz sprawców jest znacznie wyższa niż przypuszczano