• @dj1936
    link
    32 months ago

    To się dzieje od lat, ale zawsze warto o tym pisać, mówić, przypominać.