Zwolennik systemu opartego na dobrowolności działań kapitalistów przyznaje, że kapitaliści go nie popierają…