08.02.1921, zmarł Piotr Kropotkin, główny teoretyk anarcho-komunizmu.

“W Rosji, tak jak w Anglii, w Niemczech, tak jak we Francji, ludzie nie walczą już o zadowolenie królów; walczą, aby zagwarantować dochody i powiększyć majątek ich Finansowych Wysokości, panów Rothschildów, Schneiderów i Co. oraz aby utuczyć panów rynku pieniężnego i fabryki. Rywalizacja królów została wyparta przez rywalizację burżuazyjnych klików.”

“Wojna”, rok 1914