cross-postowane z: https://szmer.info/post/286907

Doda (39 l.) znów triumfuje! Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu orzekł ostatecznie, że Polska naruszyła Europejską Konwencję Praw Człowieka skazując piosenkarkę za obrazę uczuć religijnych. Teraz przyznał jej wysokie odszkodowanie. - Z momentem wydania orzeczenia II instancji pani Dorota Rabczewska musi bezwzględnie uzyskać odszkodowanie, które zostało jej przysądzone przez I instancję. Wyrok II instancji całkowicie podtrzymał wyrok, który przyznał pani Dorocie odszkodowanie wysokości 10 tys. euro (ok. 47 tys. zł) - mówi nam mecenas Dariusz Raczkiewicz.