• @dj1936
    link
    12 months ago

    Jakie/które placówki nie podlegają pod ministerstwa?