Za najważniejsze dokonania zrywu uznaje się laicyzację przestrzeni publicznej, przekształcenia prywatnych zakładów pracy w kolektywnie zarządzane spółki oraz równouprawnienie kobiet. Wtedy także rozpowszechnił się słynny czerwony sztandar, jako symbol ruchu robotniczego 🚩