cross-postowane z: https://szmer.info/post/364913

Przy odrobinie wyobraźni każdą krytykę wyrażoną w mediach będzie można uznać za lżenie i wyszydzanie Kościoła, a ma za to grozić więzienie - zarzucali projektowi ziobrystów posłowie opozycji. - Sądy rozróżnią krytykę od lżenia - odpowiadali ziobryści.

Kto lży Kościół lub wyszydza jego zasady doktrynalne za pomocą środków masowego komunikowania, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech - taki przepis chce wprowadzić do kodeksu karnego Zjednoczona Prawica.