Opole powo�a Rad� Kobiet. Od razu padaj� pytania: "A co z Rad� M�czyzn?"
www.tokfm.pl
external-link
G�os kobiet ma by� w Opolu lepiej s�yszalny. W�adze miasta chc�, by powsta�a Rada Kobiet, kt�ra da im realn� mo�liwo�� wp�ywania na decyzje w sprawach dotycz�cych r�wnouprawnienia, ale nie tylko.

W tej społeczności postujemy artykuły.

Twój link zostanie usunięty jeśli:

 • jest memem, skrinem, linkiem do Twittera
 • artykułem z paywallem
 • 0 users online
 • 3 users / day
 • 3 users / week
 • 8 users / month
 • 20 users / 6 months
 • 34 subscribers
 • 111 Posts
 • 66 Comments
 • Modlog