Kasacja odrzucona. Ksi�dz z Ruszowa trafi do wi�zienia za molestowanie dziewczynek
wiadomosci.gazeta.pl
external-link
Wyrok w sprawie ksi�dza Piotra M. zapad� w pa�dzierniku 2021 roku, jednak adwokat duchownego wni�s� wniosek o kasacj�. S�d Najwy�szy odrzuci� go jednak. Proboszcz skazany za wykorzystywanie seksualne niepe�nosprawnych intelektualnie dziewczynek najbli�sze cztery lata ma sp�dzi� w wi�zieniu. Mimo prawomocnego wyroku ksi�dz na razie nie przebywa w areszcie.

Wyrok w sprawie księdza Piotra M. zapadł w październiku 2021 roku, jednak adwokat duchownego wniósł wniosek o kasację. Sąd Najwyższy odrzucił go jednak. Proboszcz skazany za wykorzystywanie seksualne niepełnosprawnych intelektualnie dziewczynek najbliższe cztery lata ma spędzić w więzieniu. Mimo prawomocnego wyroku ksiądz na razie nie przebywa w areszcie.

Religia ∘ Antyklerykalizm
!vaticana
  • 0 users online
  • 2 users / day
  • 6 users / week
  • 11 users / month
  • 29 users / 6 months
  • 131 subscribers
  • 454 Posts
  • 301 Comments
  • Modlog