Spadek poparcia dla wi�kszo�ci partii. Konfederacja poza Sejmem [SONDA�]
wiadomosci.gazeta.pl
external-link
Najnowszy sonda� IBRiS dla 'Rzeczpospolitej' pokazuje spadek poparcia dla wi�kszo�ci ugrupowa�. PiS traci 2,4 pkt proc. w por�wnaniu do wyniku sprzed miesi�ca, a KO - 1,4 pkt proc. Zmala�o te� deklarowane poparcie dla Konfederacji. W maju partia by�a powy�ej progu wyborczego, w czerwcu jest poni�ej.

Najnowszy sondaż IBRiS dla “Rzeczpospolitej” pokazuje spadek poparcia dla większości ugrupowań. PiS traci 2,4 pkt proc. w porównaniu do wyniku sprzed miesiąca, a KO - 1,4 pkt proc. Zmalało też deklarowane poparcie dla Konfederacji. W maju partia była powyżej progu wyborczego, w czerwcu jest poniżej.

Społeczność do postowania o poczynaniach partii, partyjek i ich ludzi.

  • 0 users online
  • 1 user / day
  • 1 user / week
  • 7 users / month
  • 21 users / 6 months
  • 53 subscribers
  • 311 Posts
  • 173 Comments
  • Modlog