Reżim skasował zakon jezuitów i skonfiskował jego majątek. To kara za obronę wolności obywatelskich i praw człowieka oraz odwet na papieżu Franciszku, jezuicie.