Nowe czasopismo naukowe Trybunału Konstytucyjnego nie wydało dotąd żadnego numeru, a już weszło do krajowej czołówki. Na to przynajmniej wskazuje wysoka liczba punktów przyznana czasopismu przez ministra edukacji i nauki.