nauka, badania, szkolnictwo wyższe
!sci
help-circle
rss

cross-postowane z: https://szmer.info/post/189999 > > Tego paliwa nie jest tak dużo, jak może się nam — "wychowanym" na węglu — wydawać. To prawda, że hałdy przy elektrowniach węglowych robią imponujące wrażenie. Oczywiście w negatywnym sensie, bo są jeszcze bardziej promieniotwórcze od dobrze zaprojektowanych i zabezpieczonych składowisk wysokoaktywnych opadów promieniotwórczych! Kto nie wierzy, tego zapraszam z czułym licznikiem Geigera na Kępę Zawadowską w Warszawie lub na hałdę Elektrociepłowni Siekierki. Wynika to stąd, że hałd nikt nie zabezpiecza, a zużyte paliwo nuklearne — owszem.

> Trzeba też pamiętać, że w każdej tonie węgla jest ok. 2 gram uranu i 3-4 razy więcej toru. W polskich elektrowniach węglowych wypuszczamy więc przez komin i na hałdy setki ton uranu i toru rocznie - informuje ekspert. Dodaje, że w sumie polskie elektrownie węglowe "przetwarzają" więcej pierwiastków promieniotwórczych niż będą potrzebować elektrownie jądrowe o mocy 6 tys. MW, jakie mają powstać w Polsce do 2030 r. - Ponadto odpady z elektrowni węglowej pozostają groźne dla człowieka zawsze, bo zawierają np. rtęć, kadm czy arsen. Natomiast odpady radioaktywne z każdym rokiem stają się mniej radioaktywne, a po pewnym czasie ich radioaktywność jest mniejsza od radioaktywności rudy uranowej pierwotnie wydobytej z ziemi dla wyprodukowania paliwa jądrowego. Wówczas przestają być groźne dla ludzi - podsumowuje dyrektor NCBJ.


cross-postowane z: https://szmer.info/post/172404 > Do Sądu Okręgowego w Erfurcie wpłynęła skarga na Uniwersytet w Erfurcie za inwigilację online podczas egzaminów online. Do pozwu dołączyło się Towarzystwo Wolności Obywatelskich (GFF), argumentując, że stosowanie oprogramowania to automatycznego rozpoznawania twarzy stanowi naruszenie prywatności. Uniwersytet miał mieć też dostęp do komputera studentki - argumentowano to obawą przed oszukiwaniem podczas egzaminu. > Uniwersytet podkreśla, że użycie oprogramowania zostało skonsultowane z komisarzem ds. ochrony danych w Turyngii, zaś dane studentów zostaną usunięte po ukończeniu przez nich nauki. GFF twierdzi jednak, że dane biometryczne zostały przetworzone i przesłane do amerykańskiej firmy Amazon Web Services.

Włączone kosiarki i dmuchawy, zagrodzone wejście i dzień wolny od zajęć. Tak UP tłumi protest transpłciowych studentów
cross-postowane z: https://szmer.info/post/161448 > By najęci pracownicy mogli przez godzinę nie opuszczać wąskiego pasa zieleni przed głównym gmachem Uniwersytetu Pedagogicznego i tym samym zagłuszać grupę protestujących, potrząsano nawet drzewami. Około 50 osób zebrało się przed UP, by zamanifestować swoją niezgodę na wycofanie się uczelni z wprowadzanych udogodnień dla osób transpłciowych.

cross-postowane z: https://szmer.info/post/145975 > Internetowe badanie na młodych dorosłych z Australii, trochę clickbait, bo to i tak znacznie lepiej niż starsze pokolenia, ale jednak; > > >Osoby uczestniczące zapytano o główne przyczyny zmiany klimatu. Znakomita większość, 85 procent, wskazało węgiel, paliwa kopalne i inne niezrównoważone formy energii jako główny problem. Następne w kolejności były wylesianie i utrata bioróżnorodności (59%), plastik, zaśmiecanie i marnowanie pożywienia (58%) konsumpcja i wybory stylu życia takie jak dobra i usługi (55%), transport (54%) i wielki przemysł (53%) oraz globalny wzrost populacji (45%). > > > >Mimo, że blisko dwie trzecie wskazały wylesianie jako główny czynnik zmiany klimatu, tylko jedna trzecia (38%) wierzyła, że hodowla i agrokultura (w tym konsumpcja mięsa i niezrównoważone praktyki chowu zwierząt) to główny czynnik. > > > >ONZ szacuje, że produkcja rolna globalnie jest odpowiedzialna za niemalże 90% wylesiania. Inne źródła szacują, że 3/4 wylesiania powodowane jest przez rolnictwo, z większością produkcji skupionej na wołowinie, oleju palmowym, soi* i przemyśle drzewnym. > > *absolutna większość soi wykorzystywana jest na paszę dla zwierzątKomitet na miarę czasów. 12 naukowych doradców ministra nauki, o których (prawie) nikt nie słyszał
Komitet na miarę czasów. 12 naukowych doradców ministra nauki, o których (prawie) nikt nie słyszał Siedem spośród 12 osób to przedstawiciele nauk humanistycznych i społecznych. Z pewnością nie oddaje to proporcji osób pracujących w polskiej nauce. Po drugie dość słaba to reprezentacja naszych wiodących ośrodków naukowych. W komitecie zabrakło np. miejsca na jakiekolwiek przedstawiciela uczelni krakowskich czy gdańskich. Za to są aż cztery osoby z Lublina, gdzie studiował sam minister Czarnek, czy jedno dla Kielc. Zaskakująco dużo w nim też, bo aż jedna trzecia, przedstawicieli uczelni katolickich.nauka, badania, szkolnictwo wyższe
!sci
  • 0 users online
  • 1 user / day
  • 2 users / week
  • 4 users / month
  • 11 users / 6 months
  • 89 subscribers
  • 136 Posts
  • 95 Comments
  • Modlog