• 0 Posts
  • 3 Comments
Joined 8M ago
Cake day: Jul 29, 2020

#

Poszukaj po stronach organizacji LGBTQ+ lub w wypowiedziach świadomych osób transpłciowych - zawsze używany jest ten termin ;-) Oczywiście są osoby (zwłaszcza starszej daty) które określają się tak więc najlepiej zapytać po prostu daną osobę. https://www.facebook.com/aria.the.writer/ - tutaj w opisie pisze transsgender ;-)


Transpłciowa. Transpłciowość nie jest orientacją płciową więc nie używamy tego samego wzorca nazewnictwa jak przy osobach homoseksualnych czy biseksualnych.


To jest super ale czy jest strategia na sytuacje kiedy platformę znają prawicowe trolle i boty?