• 7 Posts
  • 2 Comments
Joined 10M ago
Cake day: Jul 31, 2020

#

deleted by creator


dokument o końcu jednego z najbardziej znanych miejsc w europie…ooo to można nawet mesydże wysyłać
Anarchizm 2.0. Ideologia i praktyka w dobie nowych mediów. Marta Majorek.

Konfi rmacji poddana zostanie teza, że rozziew, jaki przy pierwszym oglądzie uwidaczniał się będzie między założeniami i praktyką pierwotnych ruchów anarchistycznych a współczesną działalnością części grup radykalnych, korzystających z nowych technologii i ustrukturyzowanych w formy sieciowe,…


Troche o polskiej scenie breakcore. Materiał z zina “chaos w mojej głowie” nr 36…


W najmłodszym kraju świata arabskiego od dekady trwa wojna, z powodu której 80 proc. populacji potrzebuje jakiejś formy pomocy humanitarnej. Bombardowania zniszczyły zakłady utylizacji odpadów oraz kanalizację, ulice toną więc w śmieciach, ludzie chorują z powodu największej epidemii cholery w histo…